belysa

belyser
belyste
belyst
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet belysa på svenska?

Presens: belyser
Preteritum: belyste
Supinum: belyst

Hur används ordet belysa

 • "Läraren försökte belysa vad matematik handlar om."
 • "Lampskenet belyste hennes vackra ansikte"
 • "Försvarsberedningens styrka är att med parlamentarisk bredd blicka långt framåt, analysera säkerhetspolitiken och belysa huvudinriktningen för framtidens svenska försvars- och säkerhetspolitik."
 • "Försvarsberedningens styrka är att med parlamentarisk bredd blicka långt framåt, analysera säkerhetspolitiken och belysa huvudinriktningen för framtidens svenska försvars- och säkerhetspolitik."
 • "Om stärkt pedagogiskt ledarskap : ” Mot bakgrund av ovanstående konstaterar utredningen att det i stor utsträckning saknas forskning om det mesta som skulle kunnat bidra till att belysa effekterna av den obligatoriska rektorsutbildningen respektive Rektorslyftet på studieresultaten och skolans måluppfyllelse."
 • "Om stärkt pedagogiskt ledarskap : ” Mot bakgrund av ovanstående konstaterar utredningen att det i stor utsträckning saknas forskning om det mesta som skulle kunnat bidra till att belysa effekterna av den obligatoriska rektorsutbildningen respektive Rektorslyftet på studieresultaten och skolans måluppfyllelse."
 • "Viktiga frågor att belysa är till exempel hur storstäderna kan förtätas, hur vi skapar mångfald i arkitekturen och hur arkitekturen påverkar husens hållbarhet."
 • "Viktiga frågor att belysa är till exempel hur storstäderna kan förtätas, hur vi skapar mångfald i arkitekturen och hur arkitekturen påverkar husens hållbarhet."
 • "Målet med den nya belysningen var att skapa ” ett levande stadsrum ”, lyfta fram Götaplatsens arkitektur, belysa otrygga utrymmen och locka människor att stanna upp, även kvällstid."
 • "Målet med den nya belysningen var att skapa ” ett levande stadsrum ”, lyfta fram Götaplatsens arkitektur, belysa otrygga utrymmen och locka människor att stanna upp, även kvällstid."
 • "Ur dessa har man tagit ut ett antal poster som man ansett sig ha anledning att belysa närmare."
 • "Ur dessa har man tagit ut ett antal poster som man ansett sig ha anledning att belysa närmare."
 • "Björn Sandmarks svar på min kritik är ytterligare ett symptom på den problematik med den administrativt styrda institutionaliseringen av kulturlivet som jag försökte belysa."
 • "Alla spelarna rakade sina huvuden och det blev ganska effektfullt för att belysa sitt stöd, säger Bernhardsson."
 • "Björn Sandmarks svar på min kritik är ytterligare ett symptom på den problematik med den administrativt styrda institutionaliseringen av kulturlivet som jag försökte belysa."
 • "Forskningsstudien ska belysa den sociala återhämtningen efter en organtransplantation."
 • "Alla spelarna rakade sina huvuden och det blev ganska effektfullt för att belysa sitt stöd, säger Bernhardsson."
 • "Juryn motiverade sitt beslut med bland annat orden ” En film som innehåller en modell för hur en dokumentär kan belysa traumatiska frågor och ändå vara eftertänksam och ödmjuk. ”"
 • "Forskningsstudien ska belysa den sociala återhämtningen efter en organtransplantation."
 • "Beskedet från Blåvitts styrelse andas ändå ett mått av otydlighet och vi kommer därför fortsätta att belysa effekter och konsekvenser efter Rignäs misstänkta avdragsfusk avslöjat av Uppdrag Granskning i förra veckan."
 • "Juryn motiverade sitt beslut med bland annat orden ” En film som innehåller en modell för hur en dokumentär kan belysa traumatiska frågor och ändå vara eftertänksam och ödmjuk. ”"
 • "Beskedet från Blåvitts styrelse andas ändå ett mått av otydlighet och vi kommer därför fortsätta att belysa effekter och konsekvenser efter Rignäs misstänkta avdragsfusk avslöjat av Uppdrag Granskning i förra veckan."
 • "Huvudsyftet med Blodomloppet är att belysa den livsviktiga blodgivningen som räddar 100 000 liv varje år i Sverige."
 • "Det enda stället som det berörs på är i kursen idrott och hälsa i gymnasiet där det står att man ska belysa olika kroppsideal och om könsroller."
 • "– Det är jätteviktigt att belysa de här frågorna."
 • "Syftet är att belysa mobbning och få till en tryggare skola."
 • "Föreningen Karlskrona Pride bildades 2013 med syfte att belysa och manifestera för HBTQ – personers rättigheter i kommunen."
 • "– Det finns många fördelar med föräldraförsäkringen i sin nuvarande form, men också mindre bra effekter som är viktiga att belysa och problematisera."
 • "Samtidigt vill vi belysa det faktum att det är företagsamma människor som skapar jobb och förutsättningar för fler, säger Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge."
 • "– Jag hamnar ganska ofta i den mörka tematiken och jag vet inte riktigt varför men när man skriver om sorgliga saker får man chans att belysa hoppet och kanske är det så att jag brinner att skriver om det, säger hon."
 • "för att belysa vikten av att sluta trakassera och ofreda – och att ett nej alltid är ett nej."
 • "Vi har många som utsätts för våld och för oss är det viktigt att belysa att man inte är ensam och att det finns hjälp att få, säger Viktoria Jönsson, enhetschef Socialtjänsten Ronneby."
 • "Exempelmeningen belyste ordets betydelse"
 • "Detta belyser riskerna"
 • "Herr Lund belyste de problem Sverige genomgick i början av 1990-talet"
 • "Faran med turåkning belyses av dödssiffror som nyligen presenterats"
 • "Introduktionen belyste talarens karriär i lingvistik"
 • "Det belyser själen"
 • "Denna nyutvecklade kamera belyser föremålet med infrarött ljus"

Ordet belysa har 8 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom bildligt
 • Inom ekonomi
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom poetisk
 • Inom fotografi
 • Inom generell
 • Inom generell
allmänt
bildligt
ekonomi
ALLMÄNT
poetisk
fotografi
generell
generell

Vad betyder belysa inom allmänt ?

Även bildligt belysa ngt

Översättningar

Synonymer till belysa

Möjliga synonymer till belysa

Ordet belysa inom ekonomi

Översättningar

Synonymer till belysa

Möjliga synonymer till belysa

Relaterat till belysa

framträdande

fråga

uttydning

Ordet belysa inom ALLMÄNT

Översättningar

Synonymer till belysa

Möjliga synonymer till belysa

Ordet belysa inom poetisk

Översättningar

Synonymer till belysa

Möjliga synonymer till belysa

Ordet belysa inom fotografi

Översättningar

Synonymer till belysa

Ordet belysa inom generell

Möjliga synonymer till belysa