överväga

överväger
övervägde
övervägt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet överväga på svenska?

Presens: överväger
Preteritum: övervägde
Supinum: övervägt

Hur används ordet överväga

 • "” Kommissionen har uppmanat medlemsstaterna att överväga EU-finansiering av tillfälligt ekonomiskt stöd till de värst drabbade fiskproducenterna ”, skriver kommissionen."
 • "– Jag får överväga det."
 • "Men partistyrelsen har väl gjort en annan bedömning än distriktet och då får jag i stället överväga om jag ska driva en personvalskampanj."
 • "Polisens kommunikatör Ewa-Gun Westford säger till SVT Nyheter Blekinge att polisen är tacksam för allmänhetens hjälp, men att man alltid ska överväga om situationen tillåter ett ingripande, så att det inte går överstyr."
 • "– Blir vi alltför drabbade på sikt måste vi överväga det men vi hoppas att de kan komma överens."
 • "En ökad polisiär närvaro, låta väktare patrullera regelbundet, se över den fysiska miljön, överväga kameraövervakning och så vidare."
 • "– Vi kommer göra en genomgång för att se om vi kan säkra turen ekonomiskt och i så fall överväga det."
 • "I ett yttrande till tingsrätten skriver nu socialnämndens allmänna utskott att man särskilt ska överväga om vårdnaden av barnen ska flyttas över till familjehemsföräldrarna efter tre år."
 • "Enligt en Sifo-undersökning har det fått var tredje Blekingebo att överväga att skaffa solceller."
 • "Vi kommer att gå ner i personal och vi håller öppet med förlust men blir detta långvarigt och vi minskar ännu mer får vi överväga alternativen, säger Johan Rennemark."
 • "” Kommissionen har uppmanat medlemsstaterna att överväga EU-finansiering av tillfälligt ekonomiskt stöd till de värst drabbade fiskproducenterna ”, skriver kommissionen."
 • "– Jag får överväga det."
 • "Men partistyrelsen har väl gjort en annan bedömning än distriktet och då får jag i stället överväga om jag ska driva en personvalskampanj."
 • "Polisens kommunikatör Ewa-Gun Westford säger till SVT Nyheter Blekinge att polisen är tacksam för allmänhetens hjälp, men att man alltid ska överväga om situationen tillåter ett ingripande, så att det inte går överstyr."
 • "– Blir vi alltför drabbade på sikt måste vi överväga det men vi hoppas att de kan komma överens."
 • "En ökad polisiär närvaro, låta väktare patrullera regelbundet, se över den fysiska miljön, överväga kameraövervakning och så vidare."
 • "– Vi kommer göra en genomgång för att se om vi kan säkra turen ekonomiskt och i så fall överväga det."
 • "I ett yttrande till tingsrätten skriver nu socialnämndens allmänna utskott att man särskilt ska överväga om vårdnaden av barnen ska flyttas över till familjehemsföräldrarna efter tre år."
 • "Enligt en Sifo-undersökning har det fått var tredje Blekingebo att överväga att skaffa solceller."
 • "Vi kommer att gå ner i personal och vi håller öppet med förlust men blir detta långvarigt och vi minskar ännu mer får vi överväga alternativen, säger Johan Rennemark."

Ordet överväga har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom fordon
allmänt
fordon

Vad betyder överväga inom allmänt ?

tänka noggrant /på något/; vara beredd /att göra något/

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till överväga (inom allmänt)

Relaterat till överväga (inom allmänt)

anvisning

omdöme

syfte

försiktighet

omsorg

fråga

värdering

särskiljning

uppmärksamhet

eftertanke

förnuft

inflytande

förutbestämmelse

Ordet överväga inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Synonymer till överväga (inom fordon)

Möjliga synonymer till överväga (inom fordon)

Diskussion om ordet överväga