syfta

syftar
syftade
syftat
Verb

Översättningar

Synonymer till syfta

Hur böjs ordet syfta på svenska?

Presens: syftar
Preteritum: syftade
Supinum: syftat

Hur används ordet syfta

 • "De kan ju vara falska, beräknande, bara syfta till ett självförhärligande."
 • "Förslagen ska vara berättigade ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och syfta till att motivera företagare att starta om på nytt och driva verksamheter till fördel för både den enskilde själv och för näringslivet och samhället i stort."
 • "Storbritanniens statschef förklarade i går i sitt tal till parlamentet vad en ny invandringslag skulle syfta till."
 • "Den lilla orten med knappt tusen invånare är väl inte medelpunkt för någonting och det lite udda namnet tros vara urgammalt ( Sexdraeghum på 1 300-talet ) och syfta på ett ställe vid Ätran där det fanns sex platser för fiskfångst."
 • "Det där om ljuset kan också syfta på att kameran får dubbla fotolampor eller på annat sätt blir mer ljusstark."
 • "Samtidigt ska Sverige följa FN:s barnkonvention som anger : ” Varje barn ha rätt till utbildning ” och klargör att : ” Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter ”."
 • "Orsaken till varslet sägs vara en organisationsförändring som ska syfta till att säkerställa företagets framtid."
 • "Utöver attacker mot banksystemet uppges det även komma att spridas falska nyhetsrapporter på sociala medier som ska syfta till att skapa marknadsoro och så kallade bankrusningar, där folk tömmer sina konton då de befarar att banker ska gå omkull."
 • "Kvalitetsarbetet ska syfta till skolutveckling och en högre måluppfyllelse hos eleverna."
 • "Föreningen registrerades 2017 i syfta att driva sakfrågan kring sexuella övergrepp mot barn."
 • "Orsaken till varslet sägs vara en organisationsförändring som ska syfta till att säkerställa företagets framtid."
 • "Utöver attacker mot banksystemet uppges det även komma att spridas falska nyhetsrapporter på sociala medier som ska syfta till att skapa marknadsoro och så kallade bankrusningar, där folk tömmer sina konton då de befarar att banker ska gå omkull."
 • "Kvalitetsarbetet ska syfta till skolutveckling och en högre måluppfyllelse hos eleverna."
 • "Föreningen registrerades 2017 i syfta att driva sakfrågan kring sexuella övergrepp mot barn."
 • "Det hon syfta på är det skattehöjning som det rödgröna styret ville få igenom med röstades ned av Alliansen och SD."
 • "Hans tanke med formuleringarna var att syfta på ” medarbetare vid verksamheten vid Forum ”, inte kvinnan eller hela högskolan."
 • "Samtidigt som förslagen verkar syfta till att försämra en del av villkoren för flyktingar, så är det väldigt få som vill erkänna att de vill att Sverige ska ta emot färre flyktingar."
 • "Lagskärpningen skulle syfta till att försäkra att personer boende på särskilt boende får bättre förutsättningar för individuellt anpassad vård, och att de kan få kvalificerad vård med syrgas och dropp även på äldreboendet."
 • "Dock är den här brittiska versionen av nya teknologier ännu mer problematisk, eftersom ” nya teknologier ” kan syfta på nästan vad som helst."
 • "Enligt Mikael kan det ordet feltolkas och syfta till en person som gör teorier av en konspiration, något som enligt hans definition inte stämmer."

Diskussion om ordet syfta