fara

faran
faror
farorna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet fara på svenska?

Obestämd singular: fara
Bestämd singular: faran
Obestämd plural: faror
Bestämd plural: farorna

Hur används ordet fara

 • "Hennes liv är inte i fara"
 • "Faran med den här metoden är uppenbar"
 • "Men innan objekten röjs undan utgör de en fara."
 • "Omsättningen har rasat dramatiskt – jobben är i fara."
 • "( Ingen fara på taket med Cary Grant och Katharine Hepburn är ett exempel. )"
 • "Med fara för livet kom våra resenärer äntligen fram till The Wild Duck Inn och kunde smörja kråset med just vild anka."
 • "Tror du att det är någon fara för de som har ätit av biffarna, med tanke på att det var blandfärs?"
 • "Synfel begränsar också förarnas reaktionsförmåga och gör dem till en fara för sig själva och andra i trafiken."
 • "Johan Roos ser dock en fara i att politikerna är nöjda för att elevernas resultat är bra eftersom såväl duktiga lärare som elevers goda socioekonomiska bakgrund är stora bidragande faktorer till dessa."
 • "Men innan objekten röjs undan utgör de en fara."
 • "Sitta fast är ingen fara när man sitter bekvämt i en bil och för tillfället utan bekymmer."
 • "Som uppriktig vän till Sveriges folk ser jag i dylika smutsiga utlåtanden en allvarlig fara för ett vänskapligt och hjärtligt förhållande de båda folken emellan."
 • "Enligt socialtjänstlagen ska unga som misstänks fara illa utredas inom fyra månader och det ska följas upp var sjätte vecka."
 • "– Det är ingen fara för patienterna att vistas i lokalerna men för alla medarbetare ska få en varaktig god arbetsmiljö behöver olika saker åtgärdas omgående, säger Per Johansson."
 • "Det hela hände den 10 september men anmäldes inte till polisen förr än igår och rubriceras som ett framkallande av fara för annan."
 • "Nu polisanmäler Trafikverket händelserna, som kan vara en stor fara."
 • "– Vi fick ut dem och det är ingen fara så länge de inte utsätts för värme, säger Magnus Kärvhag."
 • "Den berusade 69-åring som greps tidigt på tisdagsmorgonen misstänkt för misshandel och framkallande av fara för annan, är nu satt på fri fot."
 • "Dioxinundantaget inte i fara"
 • "– Vi fick under hela förra året beskedet från gymnasie- och utbildningsnämnden att det inte var någon fara med ekonomin och när året var slut så stod vi inför ett stort minus."
 • "Segelbåten låg dess bättre vid kaj och efter länspumpning är den nu utom fara."
 • "Denna gången var det ingen fara för liv eller hus."
 • "Han är övertygad om att han svävar i livsfara"
 • "De utförde sina plikter även med fara för sina liv"
 • "Hennes liv var i stor fara"
 • "Många tror att aktiemarknaden är i överhängande fara att kollapsa"
 • "Livet är fullt av faror"
 • "Bilar måste parkeras så att de inte framkallar trafikfara"
 • "Han visste aldrig vad han skulle ta sig till vid fara"
 • "Vi har slutligen vaknat upp till insikten att vi är i fara"
 • "Faran med luftbubblor i de elektrisk-hydrauliska servosystemen"

Ordet fara har 7 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom formell stil
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
juridik
generell
generell
formell stil
generell
generell
generell

Vad betyder fara inom juridik ?

utsatthet för eventuell skada eller smärta; risk för mycket negativ och skadlig utveckling

Översättningar

Synonymer till fara

Möjliga synonymer till fara

Vanlig betydelse av ordet fara inom generell

Översättningar

Engelska

Synonymer till fara

 • hot [ juridik ]

Vanlig betydelse av ordet fara inom generell

kris

Översättningar

Synonymer till fara

Vanlig betydelse av ordet fara inom formell stil

vågsam, farlig belägenhet

Översättningar

Möjliga synonymer till fara

Vanlig betydelse av ordet fara inom generell

stor, hotande kroppsfara

Översättningar

Ovanlig betydelse av ordet fara inom generell

mycket ovanligt

Översättningar

Möjliga synonymer till fara

Ordet fara inom generell

fara

Verb

Översättningar

Hur används ordet fara

 • "Enligt socialtjänstlagen ska unga som misstänks fara illa utredas inom fyra månader och det ska följas upp var sjätte vecka."
 • "– Det är ingen fara för patienterna att vistas i lokalerna men för alla medarbetare ska få en varaktig god arbetsmiljö behöver olika saker åtgärdas omgående, säger Per Johansson."
 • "Det hela hände den 10 september men anmäldes inte till polisen förr än igår och rubriceras som ett framkallande av fara för annan."
 • "Nu polisanmäler Trafikverket händelserna, som kan vara en stor fara."
 • "– Vi fick ut dem och det är ingen fara så länge de inte utsätts för värme, säger Magnus Kärvhag."
 • "Den berusade 69-åring som greps tidigt på tisdagsmorgonen misstänkt för misshandel och framkallande av fara för annan, är nu satt på fri fot."
 • "Dioxinundantaget inte i fara"
 • "– Vi fick under hela förra året beskedet från gymnasie- och utbildningsnämnden att det inte var någon fara med ekonomin och när året var slut så stod vi inför ett stort minus."
 • "Segelbåten låg dess bättre vid kaj och efter länspumpning är den nu utom fara."
 • "Denna gången var det ingen fara för liv eller hus."

Vad betyder fara inom generell ?

utsatthet för eventuell skada eller smärta; risk för mycket negativ och skadlig utveckling

Översättningar

fara

far
for
farit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet fara på svenska?

Presens: far
Preteritum: for
Supinum: farit

Hur används ordet fara

 • "Enligt socialtjänstlagen ska unga som misstänks fara illa utredas inom fyra månader och det ska följas upp var sjätte vecka."
 • "– Det är ingen fara för patienterna att vistas i lokalerna men för alla medarbetare ska få en varaktig god arbetsmiljö behöver olika saker åtgärdas omgående, säger Per Johansson."
 • "Det hela hände den 10 september men anmäldes inte till polisen förr än igår och rubriceras som ett framkallande av fara för annan."
 • "Nu polisanmäler Trafikverket händelserna, som kan vara en stor fara."
 • "– Vi fick ut dem och det är ingen fara så länge de inte utsätts för värme, säger Magnus Kärvhag."
 • "Den berusade 69-åring som greps tidigt på tisdagsmorgonen misstänkt för misshandel och framkallande av fara för annan, är nu satt på fri fot."
 • "Dioxinundantaget inte i fara"
 • "– Vi fick under hela förra året beskedet från gymnasie- och utbildningsnämnden att det inte var någon fara med ekonomin och när året var slut så stod vi inför ett stort minus."
 • "Segelbåten låg dess bättre vid kaj och efter länspumpning är den nu utom fara."
 • "Denna gången var det ingen fara för liv eller hus."

Vad betyder fara inom bildligt ?

utsatthet för eventuell skada eller smärta; risk för mycket negativ och skadlig utveckling

Översättningar

Synonymer till fara

Möjliga synonymer till fara

Relaterat till fara

riktning

rörelse

landresa

hastighet

avgång