farlighet

Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet farlighet

 • "Preparaten har ofta haft mycket hög eller hög farlighet, speciellt under perioden 1940-till 1970-talen."
 • "Mattias Flinks farlighet omprövas"
 • "Den faktor som ska väga tyngst är samhällsskyddet, det vill säga den dömdes farlighet och risken för att den dömde återfaller i ny allvarlig brottslighet."
 • "Rättsmedicinalverket yttrade sig tidigare i år om Flinks farlighet och bedömde risken för nya brott som låg."
 • "I Skattungbyn vid fisketjärn Lintjärn har biologen Sigurd Jönsson sett att det finns mycket av växten och han tycker att det bör informeras mer om växtens farlighet för både djur och människor."
 • "Där framgår att ingen formell bedömning gjordes av mannens farlighet, trots att han bland annat uttryckt en önskan om att döda andra människor och berättat för läkare att han haft tankar om att"
 • "Samtalen har kommit från personer som oroat sig över hus och annan egendom, men frågorna har även gällt framkomlighet på vägar, avspärrningar, rökens farlighet och liknande."
 • "Kreosotets farlighet är välkänd och det klassas som cancerframkallande."
 • "Om man låter en sådan här extremt hänsynslös, oberäknelig och våldsbenägen person gå ut på det här sättet, då har man missbedömt hans farlighet."
 • "Men frågan om mobiltelefonernas farlighet är kontroversiell och rådets slutsatser får kritik av den ideella Strålskyddsstiftelsen."

Rim på farlighet

Vad betyder farlighet inom generell ?

det att vara farlig

Diskussion om ordet farlighet

farlighet

farligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet farlighet

 • "Preparaten har ofta haft mycket hög eller hög farlighet, speciellt under perioden 1940-till 1970-talen."
 • "Mattias Flinks farlighet omprövas"
 • "Den faktor som ska väga tyngst är samhällsskyddet, det vill säga den dömdes farlighet och risken för att den dömde återfaller i ny allvarlig brottslighet."
 • "Rättsmedicinalverket yttrade sig tidigare i år om Flinks farlighet och bedömde risken för nya brott som låg."
 • "I Skattungbyn vid fisketjärn Lintjärn har biologen Sigurd Jönsson sett att det finns mycket av växten och han tycker att det bör informeras mer om växtens farlighet för både djur och människor."
 • "Där framgår att ingen formell bedömning gjordes av mannens farlighet, trots att han bland annat uttryckt en önskan om att döda andra människor och berättat för läkare att han haft tankar om att"
 • "Samtalen har kommit från personer som oroat sig över hus och annan egendom, men frågorna har även gällt framkomlighet på vägar, avspärrningar, rökens farlighet och liknande."
 • "Kreosotets farlighet är välkänd och det klassas som cancerframkallande."
 • "Om man låter en sådan här extremt hänsynslös, oberäknelig och våldsbenägen person gå ut på det här sättet, då har man missbedömt hans farlighet."
 • "Men frågan om mobiltelefonernas farlighet är kontroversiell och rådets slutsatser får kritik av den ideella Strålskyddsstiftelsen."

Rim på farlighet

Vad betyder farlighet inom formell stil ?

det att vara farlig

Möjliga synonymer till farlighet

Relaterat till farlighet

fara

ont

fruktan

tidsförhållande

hot

Diskussion om ordet farlighet