opportunism

opportunismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet opportunism

  • "På annat sätt kan man inte tolka hans hårda angrepp på oppositionen i riksdagen och framför allt på Vänsterpartiet, som anklagas för opportunism."
  • "Borg : ” S kritik är politisk opportunism ”"
  • "S kritik är ” politisk opportunism ”."
  • "Rudén tror inte att det var politisk opportunism efter mordet i Flemingsberg som fick ministern att ställa upp och träffa facket."
  • "Modeideologi och opportunism i stället för konstnärliga argument gav priset till Jelinek, enligt Knut Ahnlund."
  • "Men kritikerna är inte imponerade : reklamforskaren Raoul Galli beskriver satsningen som ren opportunism."
  • "En del kanske ser det här som opportunism från Alliansens sida?"
  • "Avhoppet sågs av hans kritiker som opportunism av en politiker som till varje pris ville vara kvar vid maktens grytor."
  • "” Under den månad en ebolasmittad liberiansk man reste till Dallas, där han senare dog, har hela landet marinerats i en grumlig soppa av förståelig oro, galen desinformation, politisk opportunism och allmän hysteri. ”"
  • "Organisationen skriver att hanteringen i många länder “ präglats av opportunism och totalt förakt för mänskliga rättigheter ” där politiker velat tysta kritiker."

Diskussion om ordet opportunism

opportunism

Substantiv

Översättningar

Vad betyder opportunism inom skogsbruk ?

taking advantage of opportunities without regard for the consequences for others

Möjliga synonymer till opportunism

Diskussion om ordet opportunism