ism

ismen
ismer
ismerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet ism på svenska?

Obestämd singular: ism
Bestämd singular: ismen
Obestämd plural: ismer
Bestämd plural: ismerna

Hur används ordet ism

 • "Striden handlar, något förenklat, om vilken ism som ska vara bärande för partiet framöver; socialkonseravtism eller nationalism."
 • "Vi kan inte bygga ett samhälle som kontrollerar bort terror- ism, sade Olofsson i Visby i dag."
 • "Striden handlar, något förenklat, om vilken ism som ska vara bärande för partiet framöver; socialkonseravtism eller nationalism."
 • "– Jag kan ångra att en del tolkar schimpansmetaforen som stöd för en sorts ” ingen vet någonting ” - ism, säger Tetlock."
 • "– ” ism ” i Trumpism är en referens till rasism och nazism."
 • "Luleåbiennalen 2020 tar grepp om den spekulativa frågan om vad realism, som begrepp, paradigm och konstnärlig ism, skulle kunna betyda idag."
 • "ICTU:s ordförande Peter Bunting säger att medlemmarna måste gå samman för att fredsprocessen på Nordirland inte ska saboteras av grupper med ” sekter- ism på dagordningen ”."
 • "I dokumentet Instruction 1332.38 klas- sar den amerikanska militären homosex- ualitet som ett problem, likt alkohol- ism och utvecklingsstörning."
 • "– Det är alltid så i varje - ism att några kommer lite på sidan med tiden, men det såg inte alltid ut så från början, säger Agnets von Zeipel, curator för utställningen."

Vad betyder ism inom generell ?

särskild inriktning inom ett större sammanhang, ofta inom ideologi, estetik eller psykologi; beteckning för ord innehållande suffixet -ism

Diskussion om ordet ism

 • - 2011-07-06

  Detta ord existerar ickenicke p0ng

ISM

Substantiv

Vad betyder ISM inom förkortning, data ?

Integrated Services Model, ursprung IETF, Internet Service Manager, ursprung Microsoft

Diskussion om ordet ISM

ism

isms
Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till ism

Diskussion om ordet ism