olycksfall

olycksfallet
olycksfall
olycksfallen
Substantiv [t]

Synonymer till olycksfall

Hur böjs ordet olycksfall på svenska?

Obestämd singular: olycksfall
Bestämd singular: olycksfallet
Obestämd plural: olycksfall
Bestämd plural: olycksfallen

Vad betyder olycksfall inom juridik ?

händelse (fall) där någon skadar sig

Möjliga synonymer till olycksfall

Relaterat till olycksfall

misslyckande

slump

olämplighet

slump

besvikelse

obehag

lidande

olycka

ont

möjlighet

tidsförhållande

nackdel

Diskussion om ordet olycksfall

olycksfall

Okänd ordklass

Hur används ordet olycksfall

  • "Händelsen är i nuläget rubricerad som dödsfall genom olycksfall i arbete."
  • "En anmälan om olycksfall har nu upprättats till Arbetsmiljöverket."
  • "Dessutom visar det sig att arbetsmiljön i helikoptern aldrig tidigare undersökts och att det saknas rutiner för att fånga upp olycksfall och tillbud."
  • "Anders Svenson är däremot övertygad om att dödsfallen i de allra flesta fall är olycksfall, där offren fått i sig för mycket av preparatet."
  • "I ett pressmeddelande meddelar Blekkingepolisen att det inte finns något som talar emot att mannen avlidit genom ett olycksfall, orsakat av eget fall mot en betongkant."
  • "Senast den 6 januari 2019 måste badhuset ta fram en förteckning över de kemiska riskkällor som kan orsaka ohälsa eller olycksfall bland personalen."
  • "Omständigheter i utredningen och den tekniska undersökningen talar för att dödsfallet beror på olycksfall."
  • "Butiken ska undersöka och bedöma riskerna för våld och hot, skärpa rutinerna vid olycksfall och ha säkerhetsutbildning."
  • "Sedan 2014 har i snitt 900 personer avlidit per år, varav hälften räknas som olycksfall, en fjärdedel som självmord och i resterande fall av är orsaken oklar."
  • "Kvinnan som var i 60-års åldern hittades död i sitt badkar i juni 2015 och läkare konstaterade så att hon kunde dött av sjukdom eller olycksfall men att dödsorsaken var oklar."

Diskussion om ordet olycksfall