grundstötning

grundstötningen
grundstötningar
grundstötningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet grundstötning på svenska?

Obestämd singular: grundstötning
Bestämd singular: grundstötningen
Obestämd plural: grundstötningar
Bestämd plural: grundstötningarna

Hur används ordet grundstötning

  • "– Det kan vara en grundstötning."
  • "Trötthet orsak till Victorias grundstötning"
  • "Statens haverikommision har nu utrett bulkfartyget Victorias grundstötning vid Fladen."
  • "Även grundstötning är vanligt och att man hamnat i för hårt väder och känner sig utsatt."
  • "Misstänkt brott bakom grundstötning"
  • "Han konstaterar att enbart det att inte genast anmäla en grundstötning till det land vars territorialvatten man befinner sig på är ett brott."
  • "– Det kan behövas tömmas på last där ute om det är en allvarlig grundstötning."
  • "Fartygets grundstötning vid halv sex på morgonen väckte större delen av de 453 passagerarna som låg och sov."
  • "En av de vanligaste skadeorsakerna till sjöss är just grundstötning."
  • "– Vid en rejäl grundstötning är det värre för segelbåtar."

Diskussion om ordet grundstötning