hopplöshet

hopplösheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till hopplöshet

Hur används ordet hopplöshet

 • "Och just vrede och hopplöshet präglar flera av orterna där partiet utmärker sig extra."
 • "Frustration och hopplöshet, säger Sven Engwall."
 • "Vi har också rapporterat om hur en del av de boende känner en hopplöshet inför framtiden eftersom många går med ett avslagsbeslut."
 • "Anton Karlsson, ordförande för SSU Halland, tycker att resultatet av polisens arbete är bisarrt och berättar att han känner en hopplöshet."
 • "– Med all osäkerhet som följer med den asylprocess som finns idag så är det ganska många som kan uttrycka en oändlig hopplöshet."
 • "– Jag kan förstå om han känner en hopplöshet."
 • "Djupintervjuer i ett pågående forskningsprojekt visar att många drabbade känner en stor hopplöshet och oro inför framtiden."
 • "Dan Smith, chef för fredsforskningsinstitutet Sipri, anser att den internationella diskussionen om nedrustning allt mer kännetecknas av hopplöshet."
 • "– Medarbetare är uppgivna över ledningen och känner stor hopplöshet."
 • "Majoriteten av de intervjuade berättar att de känner en stor hopplöshet och oro inför framtiden."

Vad betyder hopplöshet inom generell ?

det att inte känna något hopp; det att inget hopp finns

Möjliga synonymer till hopplöshet

Relaterat till hopplöshet

betänklighet

tvivel

misslyckande

omöjlighet

fruktan

försämring

tungsinthet

hopplöshet

fara

Diskussion om ordet hopplöshet

hopplöshet

Adverb

Hur används ordet hopplöshet

 • "Och just vrede och hopplöshet präglar flera av orterna där partiet utmärker sig extra."
 • "Frustration och hopplöshet, säger Sven Engwall."
 • "Vi har också rapporterat om hur en del av de boende känner en hopplöshet inför framtiden eftersom många går med ett avslagsbeslut."
 • "Anton Karlsson, ordförande för SSU Halland, tycker att resultatet av polisens arbete är bisarrt och berättar att han känner en hopplöshet."
 • "– Med all osäkerhet som följer med den asylprocess som finns idag så är det ganska många som kan uttrycka en oändlig hopplöshet."
 • "– Jag kan förstå om han känner en hopplöshet."
 • "Djupintervjuer i ett pågående forskningsprojekt visar att många drabbade känner en stor hopplöshet och oro inför framtiden."
 • "Dan Smith, chef för fredsforskningsinstitutet Sipri, anser att den internationella diskussionen om nedrustning allt mer kännetecknas av hopplöshet."
 • "– Medarbetare är uppgivna över ledningen och känner stor hopplöshet."
 • "Majoriteten av de intervjuade berättar att de känner en stor hopplöshet och oro inför framtiden."

Vad betyder hopplöshet inom generell ?

det att inte känna något hopp; det att inget hopp finns

Diskussion om ordet hopplöshet