rivning

rivningen
rivningar
rivningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet rivning på svenska?

Obestämd singular: rivning
Bestämd singular: rivningen
Obestämd plural: rivningar
Bestämd plural: rivningarna

Hur används ordet rivning

  • "Hon fick också en majoritet av ledamöterna med sig bakom förslaget att säga nej till rivning av husen, som är från början av 1700-talet."
  • "Enligt honom är det vid rivning eller sanering av asbest som de stora hälsoriskerna uppstår."
  • "Lokalerna är i akut behov av upprustning och i somliga fall även rivning."
  • "– Visar det sig att vi gjort fel så har vi problem och då återstår två alternativ : antingen avsätter vi nio miljoner kronor själva och upprustar anläggningen med kommunala medel eller så får kommunen ombesörja en rivning där vi sedan låter tomten stå orörd."
  • "Allt gick rätt till när Karlshamns kommunfullmäktige beslutade att avsätta tre miljoner kronor för rivning och röjning av Saltsjöbaden i Karlshamn."
  • "Bakgrunden är kommunfullmäktiges beslut att anslå tre miljoner kronor för en rivning av Saltsjöbaden där paret planerar att bygga ett museum har överklagats."
  • "Saltsjöbadens framtid har blivit en het politisk fråga i Karlshamn efter fullmäktiges beslut att anslå tre miljoner kronor till rivning, röjning och stängselarbete på den befintliga tomten."
  • "Miljö- och byggnadsnämnden har sagt nej till rivning av byggnaderna som anses vara två av Karlskronas äldsta civilia byggnader – ett beslut i linje med den opinion som krävt en bevarandeplan för magasinen."
  • "De gamla hamnmagasinen i Karlskronas undgår rivning."
  • "Glappet som uppstår mellan rivning och nyproduktion hoppas Karlskronahem kunna fylla."

Vad betyder rivning inom teknik ?

Fotograf: Wikipedia
det att riva en byggnad

Möjliga synonymer till rivning

Diskussion om ordet rivning