underminering

undermineringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet underminering

  • "I Skutskär fortsätter vattnet att stiga runt Resecentrum och Marnvägen är delvis översvämmad och det finns risk för underminering."
  • "I Lofsdalen är väg 502 mellan Sörvattnet och Lofsdalen helt avstängd på grund av översvämning och underminering."
  • "– Ja det är ju asfalt här så det finns ingen risk för underminering direkt, säger verksamhetschef Ingemar Lundin."
  • "Bland annat har vågor och vind påverkat strandlinjen så att marken eroderar och försvinner, dessutom dör skog och faller i sjön på grund av underminering."
  • "Efter måndagskvällens skyfall över Tranås är parkeringsplatser och vägar fortfarande översvämmade med underminering som följd."
  • "– Platsen kommer nu spärras av då det finns risk för underminering, säger Fredrik Jonsson som är brandingenjör på platsen och kallas in vid kommunala kriser."
  • "– Det är stor risk för underminering, eftersom husen ligger i en backe, säger Arne Petersson."
  • "Den ryske presidenten varnade i samband med detta även för farorna med en underminering av FN:s legitimitet och uppmanade till samarbete."
  • "Det går vatten längst ned nära ravinen och sedan har vi en trumma där under vägen och på något vis har det blivit underminering och vattnet tagit med sig material från vägen, säger Gunilla Larsson som är projektledare på Trafikverket för driftområde Nordvärmland."
  • "Efter att geotekniker tittat på vägen under onsdagen är skadorna bedömda som ” rejäl underminering ”, säger Peter Behrman på Vägverket."

Diskussion om ordet underminering