icing

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Vad betyder icing inom ishockey ?

en regel i ishockey som avgör om spelet skall blåsas av eller ej då ett lag slår pucken från egen planhalva, förbi den röda mittlinjen och förbi motståndarnas förlängda mållinje. http://sv.wikipedia.org/wiki/Icing

Diskussion om ordet icing

ice

ice
iced
iced
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet ice

  • "Ice your sprained limbs"

Ordet ice har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom mat
vardagligt
mat

Vad betyder ice inom vardagligt ?

put ice on or put on ice

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till ice (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till ice (inom vardagligt)

Ordet ice inom mat

put ice on or put on ice

Översättningar (inom mat)

Svenska

Diskussion om ordet ice

icing

icings
Substantiv

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till icing (inom mat)

Ordet icing har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom sport
  • Inom slang
mat
sport
slang

Ordet icing inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till icing (inom mat)

Ordet icing inom sport

(ice hockey) the act of shooting the puck from within your own defensive area the length of the rink beyond the opponent's goal

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till icing (inom sport)

Ordet icing inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska
  • frost  [ meteorologi ]

Synonymer till icing (inom slang)

Möjliga synonymer till icing (inom slang)

Diskussion om ordet icing