ice

ices
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet ice

 • "the crowd applauded when she skated out onto the ice"
 • "Americans like ice in their drinks"
 • "look at the ice on that dame!"

Ordet ice har 5 betydelser

 • Inom geologi
 • Inom slang
 • Inom mat
 • Inom generell
 • Inom sport
geologi
slang
mat
generell
sport

Vad betyder ice inom geologi ?

the frozen state of water

Översättningar (inom geologi)

Svenska
 • is  [ meteorologi ]

Synonymer till ice (inom geologi)

Ordet ice inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Ordet ice inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till ice (inom mat)

Möjliga synonymer till ice (inom mat)

Ordet ice inom generell

a frozen dessert with fruit flavoring (especially one containing no milk)

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till ice (inom generell)

Möjliga synonymer till ice (inom generell)

Ordet ice inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till ice (inom sport)

Möjliga synonymer till ice (inom sport)

Diskussion om ordet ice

ice

ice
iced
iced
Verb

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till ice (inom sport)

Hur används ordet ice

 • "Ice your sprained limbs"

Ordet ice har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom mat
vardagligt
mat

Vad betyder ice inom vardagligt ?

put ice on or put on ice

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till ice (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till ice (inom vardagligt)

Ordet ice inom mat

put ice on or put on ice

Översättningar (inom mat)

Svenska

Diskussion om ordet ice

ICE

Substantiv

Synonymer till ICE (inom mat)

Vad betyder ICE inom förkortning, data ?

In-Circuit Emulator, ursprung Intel, Integrated Computing Environment

Diskussion om ordet ICE