varnish

varnish
varnished
varnished
Verb

Översättningar

Synonymer till varnish

Vad betyder varnish inom teknik ?

cover with varnish

Möjliga synonymer till varnish

Diskussion om ordet varnish

varnish

varnishes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet varnish har 4 betydelser

  • Inom snickeri
  • Inom fordon
  • Inom mat
  • Inom generell
snickeri
fordon
mat
generell

Ordet varnish inom snickeri

Översättningar (inom snickeri)

Svenska

Möjliga synonymer till varnish (inom snickeri)

Ordet varnish inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Möjliga synonymer till varnish (inom fordon)

Ordet varnish inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till varnish (inom mat)

Ordet varnish inom generell

a paint that provides a hard glossy transparent coating

Diskussion om ordet varnish