frosty

Substantiv

Översättningar

Svenska
  • frost  [ meteorologi ]

Möjliga synonymer till frosty

Diskussion om ordet frosty

frosty

frostier
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet frosty

  • "crisp clear nights and frosty mornings"
  • "got a frosty reception"
  • "a frosty glass"

Ordet frosty har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom valuta
generell
valuta

Vad betyder frosty inom generell, generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

Synonymer till frosty (inom generell)

Uttryck till frosty (inom generell)

Ord i uttryck för frosty (inom generell)

Ordet frosty inom valuta

Synonymer till frosty (inom valuta)

Möjliga synonymer till frosty (inom valuta)

Diskussion om ordet frosty