crisp

crisps
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till crisp

Diskussion om ordet crisp

crisp

crisper
crispest
Adjektiv

Hur används ordet crisp

 • "the crisp snap of dry leaves underfoot"
 • "crisp potato chips"
 • "crisp clear nights and frosty mornings"
 • "a nipping wind"
 • "crisp carrot and celery sticks"
 • "a crisp retort"

Ordet crisp har 6 betydelser

 • Inom generell
 • Inom media
 • Inom musik
 • Inom valuta
 • Inom militärväsen
 • Inom sex
generell
media
musik
valuta
militärväsen
sex

Vad betyder crisp inom generell, generell ?

pleasingly firm and fresh and making a crunching noise when chewed

brief and to the point; effectively cut short; "the laconic reply; `yes'"

Översättningar (inom generell)

Synonymer till crisp (inom generell)

Uttryck till crisp (inom generell)

Möjliga synonymer till crisp (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet crisp inom media

tender and brittle

Översättningar (inom media)

Svenska

Synonymer till crisp (inom media)

Möjliga synonymer till crisp (inom media)

Mindre vanlig betydelse av ordet crisp inom musik

(of something seen or heard) clearly defined

Översättningar (inom musik)

Synonymer till crisp (inom musik)

Möjliga synonymer till crisp (inom musik)

Ovanlig betydelse av ordet crisp inom valuta

Översättningar (inom valuta)

Ordet crisp inom militärväsen

pleasantly cold and invigorating; (`parky' is a British term)

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till crisp (inom militärväsen)

Ordet crisp inom sex

in small tight curls

Översättningar (inom sex)

Synonymer till crisp (inom sex)

Möjliga synonymer till crisp (inom sex)

Diskussion om ordet crisp

crisp

crisp
crisped
crisped
Verb

Översättningar (inom sex)

Synonymer till crisp (inom sex)

Ordet crisp har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom typografi
generell
typografi

Vad betyder crisp inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till crisp (inom generell)

Ordet crisp inom typografi

Synonymer till crisp (inom typografi)

Möjliga synonymer till crisp (inom typografi)

Diskussion om ordet crisp