nippy

nippier
nippiest
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till nippy

Hur används ordet nippy

  • "a nippy fall day"

Ordet nippy har 2 betydelser

  • Inom valuta
  • Inom slang
valuta
slang

Ordet nippy inom valuta

Översättningar (inom valuta)

Synonymer till nippy (inom valuta)

Ordet nippy inom slang

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till nippy (inom slang)

Diskussion om ordet nippy