stony

stonier
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet stony

  • "stony ground"

Ordet stony har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
  • Inom mineral
bildligt
generell
mineral

Ordet stony inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Ordet stony inom generell

Synonymer till stony (inom generell)

Uttryck till stony (inom generell)

Ordet stony inom mineral

Synonymer till stony (inom mineral)

Diskussion om ordet stony

  • - 2017-07-16

    snäv