chill

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till chill

Hur används ordet chill

  • "a chill wind"

Vad betyder chill inom sjöfart ?

uncomfortably cool

Möjliga synonymer till chill

Diskussion om ordet chill

chill

chills
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet chill har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom medicin
  • Inom teknik
vardagligt
medicin
teknik

Vad betyder chill inom vardagligt ?

coldness due to a cold environment

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till chill (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till chill (inom vardagligt)

Vanlig betydelse av ordet chill inom medicin

a sensation of cold that often marks the start of an infection and the development of a fever

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till chill (inom medicin)

Möjliga synonymer till chill (inom medicin)

Ovanlig betydelse av ordet chill inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Diskussion om ordet chill

chill

chill
chilled
chilled
Verb

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till chill (inom teknik)

Hur används ordet chill

  • "Chill the food"
  • "The news of the city's surrender chilled the soldiers"

Ordet chill har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
generell
vardagligt

Vad betyder chill inom generell, generell ?

depress or discourage

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till chill (inom generell)

Ordet chill inom vardagligt

Synonymer till chill (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till chill (inom vardagligt)

Diskussion om ordet chill