coolness

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet coolness

  • "he performed with all the coolness of a veteran"

Ordet coolness har 4 betydelser

  • Inom slang
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom medicin
slang
vardagligt
generell
medicin

Vanligast betydelse av ordet coolness inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till coolness (inom slang)

Möjliga synonymer till coolness (inom slang)

Vanlig betydelse av ordet coolness inom vardagligt

calm and unruffled self-assurance

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till coolness (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till coolness (inom vardagligt)

Vanlig betydelse av ordet coolness inom generell

fearless self-possession in the face of danger

Översättningar (inom generell)

Synonymer till coolness (inom generell)

Möjliga synonymer till coolness (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet coolness inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till coolness (inom medicin)

Möjliga synonymer till coolness (inom medicin)

Diskussion om ordet coolness