balminess

Substantiv

Översättningar

Ordet balminess har 2 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom slang
botanik
slang

Ordet balminess inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Ordet balminess inom slang

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till balminess (inom slang)

Diskussion om ordet balminess