rattle

rattle
rattled
rattled
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet rattle har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom data
  • Inom generell
musik
data
generell

Ordet rattle inom musik

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till rattle (inom musik)

Ordet rattle inom data

högt upprepat ljud

Översättningar (inom data)

Svenska

Möjliga synonymer till rattle (inom data)

Ordet rattle inom generell

make short successive sounds

shake and cause to make a rattling noise

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till rattle (inom generell)

Möjliga synonymer till rattle (inom generell)

Möjliga synonymer till rattle (inom generell)

Diskussion om ordet rattle

rattling

Substantiv

Diskussion om ordet rattling

rattling

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet rattling

  • "traveling at a rattling rate"
  • "had a rattling conversation about politics"

Ordet rattling har 3 betydelser

  • Inom post
  • Inom generell
  • Inom militärväsen
post
generell
militärväsen

Ordet rattling inom generell

Synonymer till rattling (inom generell)

Möjliga synonymer till rattling (inom generell)

Ordet rattling inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till rattling (inom militärväsen)

Diskussion om ordet rattling