waffle

waffles
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet waffle har 2 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom mat
lingvistik
mat

Ordet waffle inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Ordet waffle inom mat

pancake batter baked in a waffle iron

Översättningar (inom mat)

Svenska

Diskussion om ordet waffle

  • LenPet - 2012-02-09

    "waffle" is not an adjective! Change to "waffly"

waffle

waffle
waffled
waffled
Verb

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till waffle (inom mat)

Vad betyder waffle inom zoologi ?

talk through one's hat

Möjliga synonymer till waffle

Diskussion om ordet waffle