drivel

drivels
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till drivel

Ordet drivel har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom fotboll
vardagligt
generell
fotboll

Ordet drivel inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till drivel (inom vardagligt)

Ordet drivel inom generell

a worthless message

Ordet drivel inom fotboll

Översättningar (inom fotboll)

Svenska

Synonymer till drivel (inom fotboll)

Möjliga synonymer till drivel (inom fotboll)

Diskussion om ordet drivel

drivel

drivel
drivelled
drivelled
Verb

Översättningar (inom fotboll)

Synonymer till drivel (inom fotboll)

Ordet drivel har 3 betydelser

  • Inom fotboll
  • Inom generell
  • Inom historia
fotboll
generell
historia

Ordet drivel inom fotboll

Översättningar (inom fotboll)

Synonymer till drivel (inom fotboll)

Möjliga synonymer till drivel (inom fotboll)

Ordet drivel inom generell

prata strunt

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till drivel (inom generell)

Ordet drivel inom historia

let saliva drivel from the mouth

Synonymer till drivel (inom historia)

Diskussion om ordet drivel