drool

drool
drooled
drooled
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till drool

Hur används ordet drool

  • "The baby drooled"

Ordet drool har 3 betydelser

  • Inom fotboll
  • Inom generell
  • Inom historia
fotboll
generell
historia

Ordet drool inom fotboll

Översättningar (inom fotboll)

Möjliga synonymer till drool (inom fotboll)

Ordet drool inom generell

prata strunt

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till drool (inom generell)

Ordet drool inom historia

Synonymer till drool (inom historia)

Diskussion om ordet drool

drool

Substantiv

Synonymer till drool (inom historia)

Ordet drool har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom fotboll
vardagligt
fotboll

Ordet drool inom vardagligt

Synonymer till drool (inom vardagligt)

Ordet drool inom fotboll

saliva spilling from the mouth

Synonymer till drool (inom fotboll)

Möjliga synonymer till drool (inom fotboll)

Diskussion om ordet drool