crud

Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till crud

Diskussion om ordet crud

CRUD

Substantiv

Vad betyder CRUD inom förkortning, data ?

Create, Retrieve, Update, Delete

Diskussion om ordet CRUD