trash

trash
trashed
trashed
Verb

Översättningar

Synonymer till trash

Ordet trash har 3 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom slang
  • Inom teknik
botanik
slang
teknik

Ordet trash inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Möjliga synonymer till trash (inom botanik)

Ordet trash inom slang

dispose of; "trash these old chairs; "

Synonymer till trash (inom slang)

Ordet trash inom teknik

Synonymer till trash (inom teknik)

Diskussion om ordet trash

trash

trashes
Substantiv

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till trash (inom teknik)

Ordet trash har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom mat
vardagligt
generell
mat

Ordet trash inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till trash (inom vardagligt)

Ordet trash inom generell

worthless people

Synonymer till trash (inom generell)

Uttryck till trash (inom generell)

Ordet trash inom mat

Synonymer till trash (inom mat)

Diskussion om ordet trash