raffle

raffle
raffled
raffled
Verb

Synonymer till raffle

Vad betyder raffle inom generell ?

dispose of in a raffle

Diskussion om ordet raffle

raffle

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder raffle inom fiske ?

a lottery in which the prizes are goods rather than money

Diskussion om ordet raffle