gubbins

Substantiv

Översättningar

Ordet gubbins har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom data
vardagligt
data

Ordet gubbins inom vardagligt

Översättningar

Synonymer till gubbins

Möjliga synonymer till gubbins

Ordet gubbins inom data

Översättningar

Möjliga synonymer till gubbins