gizmo

gizmos
Substantiv

Översättningar

Ordet gizmo har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom data
vardagligt
data

Ordet gizmo inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till gizmo (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till gizmo (inom vardagligt)

Ordet gizmo inom data

Synonymer till gizmo (inom data)

Möjliga synonymer till gizmo (inom data)

Diskussion om ordet gizmo