gizmo

gizmos
Substantiv

Översättningar

Ordet gizmo har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom data
vardagligt
data

Ordet gizmo inom vardagligt

Översättningar

Synonymer till gizmo

Möjliga synonymer till gizmo

Ordet gizmo inom data

Synonymer till gizmo

Möjliga synonymer till gizmo