gadget

gadgeten

gadgeter

gadgeterna

Substantiv
data
En widget (förkortning för eng. "window gadget" - ungefär "fönsterpryl") eller gadget är en grafisk användargränssnittskomponent enligt svenska datatermgruppengadget

gadgets

Substantiv
data