convenience

conveniences
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet convenience

  • "chairs arranged for his own convenience"
  • "they offered the convenience of an installment plan"

Ordet convenience har 5 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom ekonomi
  • Inom teknik
  • Inom data
  • Inom generell
ALLMÄNT
ekonomi
teknik
data
generell

Vad betyder convenience inom ALLMÄNT ?

the state of being suitable or opportune

Översättningar

Möjliga synonymer till convenience

Vanlig betydelse av ordet convenience inom teknik

the quality of being useful and convenient

Översättningar

Möjliga synonymer till convenience

Vanlig betydelse av ordet convenience inom data

Översättningar

Synonymer till convenience

Möjliga synonymer till convenience

Mindre vanlig betydelse av ordet convenience inom generell

Översättningar

Synonymer till convenience

Möjliga synonymer till convenience