convenience

conveniences
Substantiv

Hur används ordet convenience

  • "chairs arranged for his own convenience"
  • "they offered the convenience of an installment plan"

Ordet convenience har 5 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom ekonomi
  • Inom teknik
  • Inom data
  • Inom generell
ALLMÄNT
ekonomi
teknik
data
generell

Vad betyder convenience inom ALLMÄNT ?

the state of being suitable or opportune

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till convenience (inom ALLMÄNT)

Vanlig betydelse av ordet convenience inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Vanlig betydelse av ordet convenience inom teknik

the quality of being useful and convenient

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till convenience (inom teknik)

Vanlig betydelse av ordet convenience inom data

Översättningar (inom data)

Synonymer till convenience (inom data)

Möjliga synonymer till convenience (inom data)

Mindre vanlig betydelse av ordet convenience inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till convenience (inom generell)

Möjliga synonymer till convenience (inom generell)

Diskussion om ordet convenience