concession

concessions
Substantiv

Översättningar

Synonymer till concession

Hur används ordet concession

  • "they won all the concessions they asked for"
  • "He got the beer concession at the ball park"

Ordet concession har 5 betydelser

  • Inom religion
  • Inom medicin
  • Inom teknik
  • Inom utbildning
  • Inom bilar
religion
medicin
teknik
utbildning
bilar

Ordet concession inom religion

Översättningar (inom religion)

Möjliga synonymer till concession (inom religion)

Ordet concession inom medicin

a point conceded or yielded

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till concession (inom medicin)

Möjliga synonymer till concession (inom medicin)

Ordet concession inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till concession (inom teknik)

Möjliga synonymer till concession (inom teknik)

Ordet concession inom utbildning

a contract granting the right to operate a subsidiary business:

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Synonymer till concession (inom utbildning)

Ordet concession inom bilar

Översättningar (inom bilar)

Synonymer till concession (inom bilar)

Möjliga synonymer till concession (inom bilar)

Diskussion om ordet concession

  • - 2009-03-03

    skattelättnader, undantag