accommodation

accommodations
Substantiv

Synonymer till accommodation

Hur används ordet accommodation

  • "they reached an accommodation with Japan"
  • "overnight accommodations are available"

Ordet accommodation har 8 betydelser

  • Inom sport
  • Inom medicin
  • Inom religion
  • Inom juridik
  • Inom ekonomi
  • Inom generell
  • Inom ekonomi
  • Inom teknik
sport
medicin
religion
juridik
ekonomi
generell
ekonomi
teknik

Vad betyder accommodation inom sport ?

living quarters provided for public convenience

Översättningar (inom sport)

Svenska

Vanlig betydelse av ordet accommodation inom medicin

(physiology) the automatic adjustment in focal length of the lens of the eye

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Ovanlig betydelse av ordet accommodation inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Möjliga synonymer till accommodation (inom religion)

Ordet accommodation inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till accommodation (inom juridik)

Möjliga synonymer till accommodation (inom juridik)

Ordet accommodation inom ekonomi

a settlement of differences

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till accommodation (inom ekonomi)

Ordet accommodation inom generell

the act of providing something (lodging or seat or food) to meet a need

Översättningar (inom generell)

Ordet accommodation inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till accommodation (inom ekonomi)

Ordet accommodation inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till accommodation (inom teknik)

Diskussion om ordet accommodation