shelter

shelters
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till shelter

Ordet shelter har 5 betydelser

 • Inom mat
 • Inom politik
 • Inom juridik
 • Inom militärväsen
 • Inom amerikansk engelska
mat
politik
juridik
militärväsen
amerikansk engelska

Ordet shelter inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till shelter (inom mat)

Möjliga synonymer till shelter (inom mat)

Ordet shelter inom politik

a structure that provides privacy and protection from danger

Översättningar (inom politik)

Möjliga synonymer till shelter (inom politik)

Ordet shelter inom juridik

a covering that provides protection from the weather

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till shelter (inom juridik)

Ordet shelter inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till shelter (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till shelter (inom militärväsen)

Ordet shelter inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Svenska
 • skjul  [ byggnadskonst ]

Möjliga synonymer till shelter (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet shelter

 • - 2014-05-03

  Lägg till "härbärge"

 • Mysmasken - 2014-05-03

  härbärge

 • - 2020-07-13

  hus

shelter

shelter
sheltered
sheltered
Verb

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till shelter (inom amerikansk engelska)

Vad betyder shelter inom norgespec ?

provide shelter for

Diskussion om ordet shelter