shadow

shadows
Substantiv

Hur används ordet shadow

 • "he felt secure in his father's shadow"
 • "the poor child was his mother's shadow"

Ordet shadow har 7 betydelser

 • Inom slang
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom astronomi
 • Inom sport
 • Inom mytologi
 • Inom botanik
 • Inom kläder
slang
ALLMÄNT
astronomi
sport
mytologi
botanik
kläder

Vad betyder shadow inom slang ?

A dark image projected onto a surface where light is blocked by the shade of an object.

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till shadow (inom slang)

Ordet shadow inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till shadow (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till shadow (inom ALLMÄNT)

Ordet shadow inom astronomi

Översättningar (inom astronomi)

Svenska

Synonymer till shadow (inom astronomi)

Möjliga synonymer till shadow (inom astronomi)

Ordet shadow inom sport

an imitation of something

Översättningar (inom sport)

Synonymer till shadow (inom sport)

Möjliga synonymer till shadow (inom sport)

Ordet shadow inom mytologi

Översättningar (inom mytologi)

Synonymer till shadow (inom mytologi)

Möjliga synonymer till shadow (inom mytologi)

Ordet shadow inom botanik

an area near an object

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till shadow (inom botanik)

Ordet shadow inom kläder

an inseparable companion; someone who tails another person

Översättningar (inom kläder)

Synonymer till shadow (inom kläder)

Möjliga synonymer till shadow (inom kläder)

Diskussion om ordet shadow

shadow

shadow
shadowed
shadowed
Verb

Översättningar (inom kläder)

Synonymer till shadow (inom kläder)

Hur används ordet shadow

 • "The police are shadowing her"

Ordet shadow har 3 betydelser

 • Inom kläder
 • Inom norgespec
 • Inom valuta
kläder
norgespec
valuta

Vad betyder shadow inom kläder ?

follow, usually without the person's knowledge

Översättningar (inom kläder)

Synonymer till shadow (inom kläder)

Möjliga synonymer till shadow (inom kläder)

Ordet shadow inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till shadow (inom norgespec)

Möjliga synonymer till shadow (inom norgespec)

Ordet shadow inom valuta

cast a shadow cast a shadow over

Översättningar (inom valuta)

Synonymer till shadow (inom valuta)

Möjliga synonymer till shadow (inom valuta)

Diskussion om ordet shadow