murk

murk
murked
murked
Verb

Översättningar

Vad betyder murk inom mat ?

make dark, dim, or gloomy

Diskussion om ordet murk

murk

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till murk

Diskussion om ordet murk