benight

benight
benighted
benighted
Verb

Synonymer till benight

Hur används ordet benight

  • "The benighted peoples of this area"

Ordet benight har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom generell
  • Inom litteratur
mat
generell
litteratur

Ordet benight inom mat

Översättningar (inom mat)

Synonymer till benight (inom mat)

Möjliga synonymer till benight (inom mat)

Ordet benight inom generell

envelop with social, intellectual, or moral darkness

Översättningar (inom generell)

Ordet benight inom litteratur

overtake with darkness or night

Översättningar (inom litteratur)

Möjliga synonymer till benight (inom litteratur)

Diskussion om ordet benight