benight

benight
benighted
benighted
Verb

Översättningar

Hur används ordet benight

  • "The benighted peoples of this area"

Ordet benight har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom generell
  • Inom litteratur
mat
generell
litteratur

Ordet benight inom mat

Översättningar

Synonymer till benight

Möjliga synonymer till benight

Ordet benight inom generell

envelop with social, intellectual, or moral darkness

Översättningar

Ordet benight inom litteratur

overtake with darkness or night

Översättningar

Möjliga synonymer till benight