surprise

Adjektiv

Översättningar

Översättningar

Möjliga synonymer till surprise

surprise

surprises
Substantiv

Översättningar

Ordet surprise har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom litteratur
  • Inom generell
generell
generell
litteratur
generell

Vad betyder surprise inom generell ?

the act of surprising someone

Översättningar

Synonymer till surprise

Möjliga synonymer till surprise

Vanlig betydelse av ordet surprise inom generell

the astonishment you feel when something totally unexpected happens to you

Översättningar

Möjliga synonymer till surprise

Mindre vanlig betydelse av ordet surprise inom litteratur

Översättningar

Svenska

Ordet surprise inom generell

a sudden unexpected event

Översättningar

Möjliga synonymer till surprise

surprise

surprise
surprised
surprised
Verb

Översättningar

Hur används ordet surprise

  • "The news really surprised me"
  • "She surprised the couple"

Ordet surprise har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom teknik
  • Inom generell
generell
teknik
generell

Ordet surprise inom generell

Översättningar

Synonymer till surprise

Möjliga synonymer till surprise

Ordet surprise inom teknik

take unawares or by surprise; cause to be surprised

Översättningar

Möjliga synonymer till surprise

Ordet surprise inom generell

take unawares

Översättningar

Möjliga synonymer till surprise