Wonder

Namn

Översättningar

Diskussion om ordet Wonder

 • - 2018-03-09

  förvånad

wonder

wonders
Substantiv

Hur används ordet wonder

 • "the wonders of modern science"

Ordet wonder har 2 betydelser

 • Inom litteratur
 • Inom generell
litteratur
generell

Vad betyder wonder inom litteratur ?

the feeling aroused by something strange and surprising

Översättningar (inom litteratur)

Synonymer till wonder (inom litteratur)

Möjliga synonymer till wonder (inom litteratur)

Ordet wonder inom generell

something that causes feelings of wonder

Översättningar (inom generell)

Synonymer till wonder (inom generell)

Uttryck till wonder (inom generell)

Möjliga synonymer till wonder (inom generell)

Möjliga synonymer till wonder (inom generell)

Diskussion om ordet wonder

wonder

wonder
wondered
wondered
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till wonder (inom generell)

Hur används ordet wonder

 • "He wondered who had built this beautiful church"
 • "I wonder whether this was the right thing to do"
 • "she wondered whether it would snow tonight"

Ordet wonder har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom politik
 • Inom norgespec
generell
politik
norgespec

Vad betyder wonder inom generell ?

be amazed at

Översättningar (inom generell)

Synonymer till wonder (inom generell)

Möjliga synonymer till wonder (inom generell)

Ordet wonder inom politik

have a wish or desire to know something

Översättningar (inom politik)

Synonymer till wonder (inom politik)

Möjliga synonymer till wonder (inom politik)

Ordet wonder inom norgespec

place in doubt or express doubtful speculation

Översättningar (inom norgespec)

Svenska

Synonymer till wonder (inom norgespec)

Diskussion om ordet wonder

Wonder

Namn

Översättningar (inom norgespec)

Diskussion om ordet Wonder