esteem

esteems
Substantiv

Översättningar

Synonymer till esteem

Hur används ordet esteem

  • "it is held in esteem"

Vad betyder esteem inom generell, generell, generell, generell ?

the condition of being honored (esteemed or respected or well regarded)

Möjliga synonymer till esteem

Möjliga synonymer till esteem

Möjliga synonymer till esteem

Diskussion om ordet esteem

esteem

esteem
esteemed
esteemed
Verb

Översättningar

Ordet esteem har 3 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom valuta
  • Inom generell
ekonomi
valuta
generell

Ordet esteem inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till esteem (inom ekonomi)

Ordet esteem inom valuta

Synonymer till esteem (inom valuta)

Möjliga synonymer till esteem (inom valuta)

Ordet esteem inom generell

Synonymer till esteem (inom generell)

Möjliga synonymer till esteem (inom generell)

Diskussion om ordet esteem