hona

honan
honor
honorna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till hona

Hur böjs ordet hona på svenska?

Obestämd singular: hona
Bestämd singular: honan
Obestämd plural: honor
Bestämd plural: honorna

Hur används ordet hona

 • "Eftersom jag vet inte om det är en hona eller hane så ett könsneutralt namn vore ju bra, säger Niclas Andersson."
 • "Den promenerande familjegruppen, bestående av en hona och två ungar, fotograferades nordöst om Rödeby."
 • "Vi tror att det är en hane och en hona, säger Johannes Karlsson, delägare till Blekinge Exotiska Värld."
 • "– Vi tror att det är en hona."
 • "– Delfiner kalvar på sommaren, så i sådana fall skulle det röra sig om en ett år gammal unge, men jag har inte hört talas om att en hona och en kalv drar så långt bort, säger han."
 • "I fallet Mona fattas sannolikt den blåa – därav resultatet : en helröd – men i allra högsta grad levande hona."
 • "– Vår teori är att en dräktig hona tog sig hit i en lastbil från Europa och att chauffören stannade för en fikapaus i Bromölla och att hon då hoppade ut och födde sin kull här, säger Per-Arne Åhlén."
 • "Sedan dess har det hittats åtta stenmårdar i Bromöllaområdet och nya dna-analyser tyder på att samtliga härstammar från en och samma hona."
 • "– En hona kan lägga 100 ägg och man kan ju tänka sig hur många det blir om hela trädet är fullt av granbarkborrar."
 • "När vi besöker den lilla dungen i anslutning till en villatomt har en hane just klivet upp på ryggen på en hona för att para sig."

Ordet hona har 2 betydelser

 • Inom zoologi
 • Inom nedsättande
zoologi
nedsättande

Vad betyder hona inom zoologi ?

ett djur av kvinnlig kön; en hona av arten människa benämns oftast kvinna

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till hona (inom zoologi)

Relaterat till hona (inom zoologi)

kvinnokön

Ordet hona inom nedsättande

Översättningar (inom nedsättande)

Synonymer till hona (inom nedsättande)

Möjliga synonymer till hona (inom nedsättande)

Diskussion om ordet hona

Honor

Namn

Översättningar (inom nedsättande)

Diskussion om ordet Honor

honor

honor
honored
honored
Verb

Översättningar

Hur används ordet honor

 • "honor your parents!"
 • "Today we honor our soldiers"
 • "we honor checks and drafts"

Ordet honor har 4 betydelser

 • Inom valuta
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom musik
valuta
generell
vardagligt
musik

Ordet honor inom valuta

Översättningar (inom valuta)

Synonymer till honor (inom valuta)

Möjliga synonymer till honor (inom valuta)

Ordet honor inom generell

bestow honor upon

Översättningar (inom generell)

Synonymer till honor (inom generell)

Möjliga synonymer till honor (inom generell)

Ordet honor inom vardagligt

accept as pay

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till honor (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till honor (inom vardagligt)

Ordet honor inom musik

confer honor on

Översättningar (inom musik)

Synonymer till honor (inom musik)

Möjliga synonymer till honor (inom musik)

Diskussion om ordet honor

honor

honors
Substantiv

Översättningar (inom musik)

Synonymer till honor (inom musik)

Hur används ordet honor

 • "a man of honor"

Ordet honor har 4 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom sport
 • Inom botanik
 • Inom generell
juridik
sport
botanik
generell

Ordet honor inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Ordet honor inom sport

Synonymer till honor (inom sport)

Möjliga synonymer till honor (inom sport)

Ordet honor inom botanik

the state of being honored

Synonymer till honor (inom botanik)

Ordet honor inom generell

the quality of being honorable and having a good name

a woman's virtue or chastity

(inom generell)

Diskussion om ordet honor

Honor

Namn

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet Honor