honour

honours
Substantiv

Synonymer till honour

Ordet honour har 2 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom juridik
botanik
juridik

Ordet honour inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till honour (inom botanik)

Möjliga synonymer till honour (inom botanik)

Ordet honour inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till honour (inom juridik)

Möjliga synonymer till honour (inom juridik)

Diskussion om ordet honour

honour

honour
honoured
honoured
Verb

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till honour (inom juridik)

Ordet honour har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom musik
vardagligt
musik

Ordet honour inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till honour (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till honour (inom vardagligt)

Ordet honour inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till honour (inom musik)

Diskussion om ordet honour