medal

medal
medalled
medalled
Verb

Översättningar

Diskussion om ordet medal

medal

medals
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till medal

Diskussion om ordet medal