redeem

redeem
redeemed
redeemed
Verb

Översättningar

Synonymer till redeem

Ordet redeem har 4 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom data
  • Inom generell
  • Inom vardagligt
juridik
data
generell
vardagligt

Ordet redeem inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till redeem (inom juridik)

Ordet redeem inom data

Översättningar (inom data)

Synonymer till redeem (inom data)

Möjliga synonymer till redeem (inom data)

Ordet redeem inom generell

pay off, as of loans or promissory notes

Översättningar (inom generell)

Synonymer till redeem (inom generell)

Uttryck till redeem (inom generell)

Ordet redeem inom vardagligt

convert into cash; of commercial papers

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till redeem (inom vardagligt)

Diskussion om ordet redeem