compensate

compensate
compensated
compensated
Verb

Ordet compensate har 4 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom luftfart
  • Inom snickeri
  • Inom vardagligt
juridik
luftfart
snickeri
vardagligt

Vad betyder compensate inom juridik ?

make proper payment to

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till compensate (inom juridik)

Möjliga synonymer till compensate (inom juridik)

Vanlig betydelse av ordet compensate inom luftfart

make up for, make good

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till compensate (inom luftfart)

Mindre vanlig betydelse av ordet compensate inom snickeri

make amends for; pay compensation for

Översättningar (inom snickeri)

Synonymer till compensate (inom snickeri)

Möjliga synonymer till compensate (inom snickeri)

Ordet compensate inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till compensate (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till compensate (inom vardagligt)

Diskussion om ordet compensate