counterbalance

counterbalance
counterbalanced
counterbalanced
Verb

Översättningar

Ordet counterbalance har 2 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom generell
botanik
generell

Ordet counterbalance inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Möjliga synonymer till counterbalance (inom botanik)

Ordet counterbalance inom generell

Synonymer till counterbalance (inom generell)

Uttryck till counterbalance (inom generell)

Ord i uttryck för counterbalance (inom generell)

Diskussion om ordet counterbalance

counterbalance

counterbalances
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till counterbalance (inom generell)

Ordet counterbalance har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom allmänt
  • Inom botanik
ALLMÄNT
allmänt
botanik

Ordet counterbalance inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till counterbalance (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till counterbalance (inom ALLMÄNT)

Ordet counterbalance inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Synonymer till counterbalance (inom allmänt)

Möjliga synonymer till counterbalance (inom allmänt)

Ordet counterbalance inom botanik

a compensating equivalent

Synonymer till counterbalance (inom botanik)

Diskussion om ordet counterbalance