counteract

counteract
counteracted
counteracted
Verb

Översättningar

Hur används ordet counteract

  • "This will counteract the foolish actions of my colleagues"

Ordet counteract har 3 betydelser

  • Inom spel
  • Inom brittisk engelska
  • Inom generell
spel
brittisk engelska
generell

Ordet counteract inom spel

Översättningar (inom spel)

Ordet counteract inom brittisk engelska

Synonymer till counteract (inom brittisk engelska)

Möjliga synonymer till counteract (inom brittisk engelska)

Ordet counteract inom generell

oppose and mitigate the effects of by contrary actions

Synonymer till counteract (inom generell)

Uttryck till counteract (inom generell)

Ord i uttryck för counteract (inom generell)

Diskussion om ordet counteract