suppress

suppress
suppressed
suppressed
Verb

Hur används ordet suppress

  • "suppress a nascent uprising"

Ordet suppress har 5 betydelser

  • Inom spel
  • Inom radio
  • Inom bildligt
  • Inom dryck
  • Inom generell
spel
radio
bildligt
dryck
generell

Ordet suppress inom radio

Översättningar (inom radio)

Svenska

Ordet suppress inom bildligt

to put down by force or authority

Möjliga synonymer till suppress (inom bildligt)

Ordet suppress inom dryck

Synonymer till suppress (inom dryck)

Ordet suppress inom generell

put out of one's consciousness; in psychiatry

Synonymer till suppress (inom generell)

Uttryck till suppress (inom generell)

Diskussion om ordet suppress